Aktualne ogłoszenia

wtorek, 15 października 2019 11:32 Administrator
Drukuj

ZAWIADOMIENIE o unieważnieniu postępowania o udzielenie zamówienia. Załącznik - ZAWIADOMIENIE

 

ZAPYTANIE OFERTOWE 1/2023
„Diagnoza na potrzeby strategii rozwoju małopolskich gmin uzdrowiskowych w perspektywie 2021-2027".  

 

Załączniki do pobrania:

 1. Zapytanie ofertowe
 2. Załącznik nr 1_Formularz oferty
 3. Załącznik nr 2_Wykaz zrealizowanych usług
 4. Załącznik nr 3_Wykaz osób
 5. Załącznik nr 4_Oświadczenie Wykonawcy
 6. Załącznik nr 5_Projekt umowy
 

ZAPYTANIE OFERTOWE 3/2022
„Druk Strategii rozwoju turystycznego produktu uzdrowiskowego Stowarzyszenia Gmin Uzdrowiskowych RP”, przygotowanie koncepcji, opracowanie treści materiałów promocyjnych dla strony internetowej i aplikacji mobilnej turystycznego produktu uzdrowiskowego Polskie Uzdrowiska.”

Zawiadomienie o wyborze najkorzystniejszej oferty do zapytania ofertowego nr 3/2022

Załączniki:

 1. Zawiadomienie o wyborze najkorzystniejszej oferty do zapytania ofertowego nr 3/2022

ZAPYTANIE OFERTOWE 3/2022
„Druk Strategii rozwoju turystycznego produktu uzdrowiskowego Stowarzyszenia Gmin Uzdrowiskowych RP”, przygotowanie koncepcji, opracowanie treści materiałów promocyjnych dla strony internetowej i aplikacji mobilnej turystycznego produktu uzdrowiskowego Polskie Uzdrowiska.”

Załączniki do pobrania:

 1. Zapytanie ofertowe
 2. Załącznik nr 1_Formularz oferty
 3. Załącznik nr 2_Wykaz zrealizowanych usług
 4. Załącznik nr 3_Specyfikacja druk strategii i materiały promocyjne
 5. Załącznik nr 4_Projekt umowy

 


ZAPYTANIE OFERTOWE 2/2022
„Wykonanie strony internetowej oraz aplikacji na urządzenia mobilne dla produktu turystyczno-uzdrowiskowego miast i gmin uzdrowiskowych.”

Zawiadomienie o wyborze najkorzystniejszej oferty do zapytania ofertowego nr 2/2022

Załączniki:

1. Zawiadomienie o wyborze najkorzystniejszej oferty do zapytania ofertowego nr 2/2022

 ZAPYTANIE OFERTOWE 2/2022

„Wykonanie strony internetowej oraz aplikacji na urządzenia mobilne dla produktu turystyczno-uzdrowiskowego miast i gmin uzdrowiskowych.”

 

 

Załączniki do pobrania:

 1. Zapytanie ofertowe
 2. Załącznik nr 1_Formularz oferty
 3. Załącznik nr 2_Wykaz zrealizowanych usług
 4. Załącznik nr 3_Specyfikacja strona i aplikacja
 5. Załącznik nr 4_Projekt umowy

 


ZAPYTANIE OFERTOWE 1/2022

Zawiadomienie o wyborze najkorzystniejszej oferty do zapytania ofertowego nr 1/2022

Załączniki:

1. Zawiadomienie o wyborze najkorzystniejszej oferty do zapytania ofertowego 1/2022 

ZAPYTANIE OFERTOWE 1/2022

„Strategia rozwoju turystycznego produktu uzdrowiskowego i opracowanie identyfikacji wizualnej produktu Stowarzyszenia Gmin Uzdrowiskowych RP”.

Załączniki do pobrania:

 1. Zapytanie ofertowe 
 2. Załącznik nr 1_formularz ofertowy
 3. Załącznik nr 2_wykaz zrealizowanych usług
 4. Załącznik nr 3_wykaz osob
 5. Załacznik nr 4_oswiadczenie Wykonawcy
 6. Załącznik nr 5_projekt umowy
 7. Stan i możliwości rozwoju gmin uzdrowiskowych i obszarów ochrony uzdrowiskowej
 8. Raport analityczny Algorytm wsparcia finansowego pakietu ratunkowego dla polskich uzdrowisk
 9. Analiza podaży turystyki zdrowotnej w Polsce

Zawiadomienie o wyborze najkorzystniejszej oferty do zapytania ofertowego nr 2/2020

Załączniki:

1. Zawiadomienie o wyborze najkorzystniejszej oferty do zapytania nr 2/2020

ZAPYTANIE OFERTOWE 2/2020

„Przygotowanie i realizacja ogólnopolskiej kampanii promocyjnej w Internecie i w mediach społecznościowych dla Stowarzyszenie Gmin Uzdrowiskowych RP

 Załączniki do pobrania:
1.
  Zapytanie ofertowe


ZAPYTANIE OFERTOWE 1/2019

Zawiadomienie o wyborze najkorzystniejszej oferty dp zapytania ofertowego nr 1/2019

Załączniki do pobrania:
1.  Zapytanie ofertowe


 Załączniki:
1. Zawiadomienie o wyborze najkorzystniejszej oferty do zapytania ofertowego nr 4/2018
2. Zapytanie ofertowe nr 4 z dnia 28 lutego 2018 r.
3. Zawiadomienie o wyborze najkorzystniejszej oferty do zapytania ofertowego nr 3/2018
4. Zawiadomienie o wyborze najkorzystniejszej oferty do zapytania ofertowego nr 2/2018
5. Unieważnienie Zapytania Ofertowego nr 1/2018 z dnia 22 lutego 2018 r
6. Zapytanie ofertowe nr 1 z dnia 22 lutego 2018 r.
7. Zapytanie ofertowe nr 2 z dnia 22 lutego 2018 r.
8. Zapytanie ofertowe nr 3 z dnia 22 lutego 2018 r.

 


ZAPYTANIE OFERTOWE ZO.1.2015

 Załączniki do pobrania:
1.  Zapytanie ofertowe
2. Opis przedmiotu zamówienia

3. Formularz oferty

 


ZAPYTANIE OFERTOWE ZO.1.2014

 Rozstrzygnięcie zapytania ofertowego ZO.1.2014


Załączniki do pobrania:
1. Zapytanie ofertowe
2.
Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia
3.
Formularz oferty

  

ZAPYTANIE OFERTOWE Zo.3.2013

Rozstrzygnięcie zapytania ofertowego Zo.3.2013


Zapytanie ofertowe na wykonanie Portalu Informacyjnego Stowarzyszenia Gmin Uzdrowiskowych RP.

Zmiana treści zapytania ofertowego.


Zapytanie ofertowe na wykonanie Portalu Informacyjnego Stowarzyszenia Gmin Uzdrowiskowych RP.

Załączniki do pobrania:
1. Zapytanie ofertowe
2. Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia
3. Formularz oferty

 


ZAPYTANIE OFERTOWE Zo.2.2013

Rozstrzygnięcie zapytania ofertowego Zo.2.2013


Zapytanie ofertowe na produkcję i emisję programu telewizyjnego „Polska według Kreta” oraz produkcję i emisję billboardu sponsorskiego wraz z wymaganymi informacjami i logotypami.

Załączniki do pobrania:

1. Zapytanie ofertowe

2. Opis przedmiotu zamówienia

 

         „Projekt zrealizowano przy wsparciu finansowym Województwa Małopolskiego w ramach konkursu ofert z turystyki pn. Małopolska Gościnna”.

 


ZAPYTANIE OFERTOWE Zo.1.2013

Zapytanie ofertowe na przygotowanie i emisję programu telewizyjnego popularyzującego tematykę wykorzystania Funduszy Europejskich w odniesieniu do gmin uzdrowiskowych.

Do pobrania:

1. Zapytanie ofertowe.pdf
2. Opis przedmiotu zamówienia.pdf


Unieważnienie Zapytania Ofertowego


Zapytanie ofertowe na przygotowanie i emisję programu telewizyjnego popularyzującego tematykę wykorzystania środków Funduszy Europejskich w odniesieniu do gmin uzdrowiskowych.

Do pobrania:

Zapytanie ofertowe_1.pdf
Opis przedmiotu zamówienia_1.pdf


Informacja na temat Zapytania ofertowego na przygotowanie i emisję programu telewizyjnego popularyzującego tematykę wykorzystania środków Funduszy Europejskich w odniesieniu do gmin uzdrowiskowych.

 


 


 

 

Poprawiony: poniedziałek, 30 stycznia 2023 16:45