Home Archiwum Ogłoszenie o przetargu nieograniczonym „Kompleksowa organizacja wyjazdu studyjnego w ramach projektu Rozwój i promocja Małopolskiego Produktu Uzdrowiskowego w ramach krajowych i europejskich sieci współpracy”

Ogłoszenie o przetargu nieograniczonym „Kompleksowa organizacja wyjazdu studyjnego w ramach projektu Rozwój i promocja Małopolskiego Produktu Uzdrowiskowego w ramach krajowych i europejskich sieci współpracy”

Email Drukuj PDF

 

Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia:

www.sgurp.pl


 

Zp.271.3.2012                                                               Krynica Zdrój, dnia 20 marca 2012 r.

 

OGŁOSZENIE O PRZETARGU NIEOGRANICZONYM

STOWARZYSZENIE GMIN UZDROWISKOWYCH RP

ul. Czarny Potok 27/24

 33-380 Krynica-Zdrój

ogłasza przetarg nieograniczony na:

„KOMPLEKSOWA ORGANIZACJA WYJAZDÓW STUDYJNYCH W RAMACH PROJEKTU ROZWÓJ I PROMOCJA MAŁOPOLSKIEGO PRODUKTU UZDROWISKOWEGO W RAMACH KRAJOWYCH I EUROPEJSKICH SIECI WSPÓŁPRACY - WIZYTA STUDYJNA NR III i IV”

Numer ogłoszenia: 64279 - 2012; data zamieszczenia: 20.03.2012
OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - usługi

Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe.

Ogłoszenie dotyczy: zamówienia publicznego.

SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY

I. 1) NAZWA I ADRES: Stowarzyszenie Gmin Uzdrowiskowych RP , ul. Czarny Potok 27/24, 33-380 Krynica-Zdrój, woj. małopolskie, tel. 18 477 74 50, faks 18 477 74 51.

I. 2) RODZAJ ZAMAWIAJĄCEGO: Inny: Stowarzyszenie.

SEKCJA II: PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA

II.1) OKREŚLENIE PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA

II.1.1) Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego: KOMPLEKSOWA ORGANIZACJA WYJAZDÓW STUDYJNYCH W RAMACH PROJEKTU ROZWÓJ I PROMOCJA MAŁOPOLSKIEGO PRODUKTU UZDROWISKOWEGO W RAMACH KRAJOWYCH I EUROPEJSKICH SIECI WSPÓŁPRACY - WIZYTA STUDYJNA NR III i IV.

II.1.2) Rodzaj zamówienia: usługi.

II.1.3) Określenie przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówienia: Zamawiający dopuszcza składania ofert częściowych na poszczególne zadania: ZADANIE NR 1 I. Przedmiot zamówienia: Kompleksowa organizacja wyjazdu studyjnego w ramach projektu Rozwój i promocja Małopolskiego Produktu Uzdrowiskowego w ramach krajowych i europejskich sieci współpracy. II. Zakres zamówienia obejmuje: Przedmiotem zamówienia jest obsługa wyjazdu studyjnego (w kraju i za granicą) w zakresie: zakwaterowania i wyżywienia uczestników, zapewnienia transportu uczestników i materiałów promocyjno-reklamowych, pokrycia kosztów biletów wstępu do odwiedzanych instytucji, ubezpieczenia uczestników, zapewnienia pilota-tłumacza. III. Założenia programowo-organizacyjne wyjazdu studyjnego: 1. Uczestnicy, zakres tematyczny wyjazdów: Osoby odpowiedzialne za zagadnienia związane z ochroną środowiska w jednostkach samorządu terytorialnego, zakładach komunalnych oraz dużych obiektach sanatoryjnych, a także lokalne środowiska ekologiczne. Cel: zapoznanie decydentów z gmin uzdrowiskowych z modelowymi rozwiązaniami w zakresie ochrony powietrza i wody, rozwiązywaniu problemów gospodarki odpadami, szerszego wykorzystania odnawialnych źródeł energii, a także budowaniu konsensusu ze środowiskami ekologicznymi, które doprowadzą do wypracowania zasad zrównoważonego rozwoju miejscowości uzdrowiskowych w Małopolsce. 2. Liczba uczestników: W wyjeździe studialny będzie uczestniczyło 15 osób. Imienną listę uczestników każdego wyjazdu sporządzi Zamawiający i dostarczy Wykonawcy co najmniej jeden tydzień przed terminem wyjazdu. 3. Czas trwania wyjazdu: 7 dni. 4. Termin wyjazdu: 4.1. Wizyta odbędzie się w terminie od 22 kwiecień 2012 do 28 kwiecień 2012 r. 5. Plan wyjazdu: 5.1. Wyjazd będzie realizowany zgodnie z następującym planem: - 1 dzień (Niedziela) Wyjazd z Krynicy-Zdroju w godzinach rannych, przejazd do Pies tany (SK) zwiedzanie, informacje. Przyjazd do Wiednia (A). Zakwaterowanie, obiadokolacja, nocleg. - 2 dzień (Poniedziałek) Śniadanie. Zwiedzanie modelowych rozwiązań ekologicznych w Wiedniu oraz spotkanie z tamtejszymi środowiskami ekologicznymi. Obiad i kolacja w trakcie zwiedzania i spotkań lub obiadokolacja w miejscu zakwaterowania. - 3 dzień (Wtorek) Śniadanie, prowiant na drogę, wykwaterowanie. zwiedzanie modelowych rozwiązań ekologicznych na terenie Gminy Gussing (A), spotkanie z władzami i przedstawicielami mieszkańców. Zakwaterowanie, obiadokolacja, nocleg. - 4 dzień (Środa) Śniadanie, prowiant na drogę, wykwaterowanie. zwiedzanie modelowych rozwiązań ekologicznych na terenie Altheim (A), spotkanie z władzami i przedstawicielami mieszkańców. Zakwaterowanie, obiadokolacja, nocleg. - 5 dzień (Czwartek) Śniadanie, prowiant na drogę, wykwaterowanie. Przejazd z Altheim do Baden Baden (D), spotkanie i informacje. Zakwaterowanie, obiadokolacja, nocleg. - 6 dzień (Piątek) Śniadanie, prowiant na drogę, wykwaterowanie. Przejazd do Karlove Vary (CZ) zwiedzanie. Przejazd do Mariańske Laźne (CZ) zwiedzanie i informacje. Zakwaterowanie, obiadokolacja, nocleg. - 7 dzień (Sobota) Śniadanie, prowiant na drogę, wykwaterowanie. Przejazd do Krynicy-Zdroju. 6. Posiłki dla uczestników: - w pierwszym dniu - obiadokolacja, - w dniach od drugiego do szóstego - śniadanie, obiadokolacja, - w siódmym dniu - śniadanie, w dniach od drugiego do siódmego - prowiant na drogę. 7. Zakwaterowanie uczestników: 7.1. Zakwaterowanie w hotelach/pensjonatach , w pokojach jednoosobowych oraz dwuosobowych z własnym węzłem sanitarnym, liczba pokoi jednoosobowych nie może być mniejsza niż trzy. 7.2. W obiekcie powinna być sala udostępniana na spotkania grupy, 7.3. Wyposażenie i standard obiektu powinien zapewniać uczestnikom dobre warunki pobytu. 8. Środek transportu: 8.1. Podróż oraz wszystkie przejazdy związane z realizacją wyjazdów będą odbywać się komfortowym autokarem lub busem. Wyposażanie autokaru lub busa: klimatyzacja, toaleta/WC, rozkładane miejsca siedzące z wysokimi oparciami dla wszystkich uczestników. 8.2. W przypadku awarii technicznej pojazdu w trakcie realizacji zamówienia, Wykonawca zobowiązany jest zapewnić zastępczy środek transportu (autokar lub bus) o takich samych lub lepszych parametrach technicznych, zgodnych ze specyfikacją istotnych warunków zamówienia, w czasie który pozwoli na prawidłową realizację przyjętego planu. 8. Tłumaczenia: W trakcie wyjazdów każdej grupie będzie towarzyszył pilot/tłumacz, którego zabezpiecza Wykonawca. Pilot/tłumacz odpowiedzialny będzie za przeprowadzenie tłumaczeń ustnych (konsekutywnych) z języka niemieckiego/angielskiego na język polski (i odwrotnie) w trakcie realizacji wizyt i spotkań na terenie odwiedzanych miejscowości. Zamawiający wymaga wysokich kwalifikacji tłumacza w zakresie znajomości języka niemieckiego i angielskiego. Wykonawca będzie odpowiedzialny za: - realizację programu w zakresie podanych miejscowości do każdego wyjazdu, - zapewnienie posiłków dla uczestników, - zapewnienie zakwaterowania dla uczestników, - pokrycie kosztów biletów wstępu do odwiedzanych instytucji, - zapewnienie autokaru lub busa, - zapewnienie pilota/tłumacza, - ubezpieczenie KL i NW uczestników. Zamawiający będzie odpowiedzialny za: - przedłożenie programu poszczególnych wyjazdów, - rekrutację uczestników, - zapewnienie osoby sprawującej nadzór nad organizacją wyjazdu i realizacją programu merytorycznego. ZADANIE NR 2 I. Przedmiot zamówienia: Kompleksowa organizacja wyjazdu studyjnego w ramach projektu Rozwój i promocja Małopolskiego Produktu Uzdrowiskowego w ramach krajowych i europejskich sieci współpracy II. Zakres zamówienia obejmuje: Przedmiotem zamówienia jest obsługa wyjazdu studyjnego (w kraju i za granicą) w zakresie: zakwaterowania i wyżywienia uczestników, zapewnienia transportu uczestników i materiałów promocyjno-reklamowych, pokrycia kosztów biletów wstępu do odwiedzanych instytucji, ubezpieczenia uczestników, zapewnienia pilota-tłumacza. III. Założenia programowo-organizacyjne wyjazdu studyjnego: 3. Uczestnicy, zakres tematyczny wyjazdów: Osoby odpowiedzialne za zagadnienia związane z planowaniem przestrzennym oraz projektowaniem na terenach miejscowości uzdrowiskowych. Cel: zapoznanie decydentów z gmin uzdrowiskowych oraz inwestorów z modelowymi rozwiązaniami w zakresie projektowania w miejscowościach uzdrowiskowych, lokowania w nich obiektów nowoczesnych przy jednoczesnym utrzymywaniu tożsamości miejsca (szczególnie dotyczy to miejscowości o charakterze historycznym). Szczególny nacisk położony zostanie także na zapoznanie uczestników z najnowszymi rozwiązaniami w zakresie projektowania przestrzeni publicznych służących funkcji turystyczno-uzdrowiskowej. 2. Liczba uczestników: 2.1. W wyjeździe studialny będzie uczestniczyło 15 osób. 2.2. Imienną listę uczestników każdego wyjazdu sporządzi Zamawiający i dostarczy Wykonawcy co najmniej 1 tydzień przed terminem każdego wyjazdu. 3. Czas trwania wyjazdu: 7 dni. 4. Terminy wyjazdów: 4.1. Wizyta odbędzie się w terminie od 5 sierpień 2012 do 11 sierpień 2012 r. 5. Plan wyjazdów: 5.1. Wyjazd będzie realizowany zgodnie z następującym planem: -1 dzień (Niedziela) Wyjazd z Krynicy-Zdroju w godzinach rannych, przejazd do Kudowy, spotkanie z władzami, przedstawicielami uzdrowiska, zwiedzanie. Przejazd do Burg im Spreewald (D), spotkanie, informacje. Zakwaterowanie, obiadokolacja, nocleg. - 2 dzień (Poniedziałek) Śniadanie, prowiant na drogę, wykwaterowanie. Przejazd do Bad Schmiedeberg, spotkanie, informacje (D). Przejazd do Bad Sooden-Allendorf (D), spotkanie z władzami i przedstawicielami miasta. Zakwaterowanie, obiadokolacja, nocleg. - 3 dzień (Wtorek) Śniadanie, prowiant na drogę, wykwaterowanie. Zwiedzanie, wyjazd z Bad Sooden-Allendorf (D). Przejazd do Bad Wildungen (D). Przejazd do Baden-Baden (D). Zakwaterowanie, obiadokolacja, nocleg. - 4 dzień (Środa) Śniadanie, prowiant na drogę, wykwaterowanie. Zwiedzanie i spotkania w Baden-Baden (D). Zakwaterowanie, nocleg i obiadokolacja w okolicach Salzburga. - 5 dzień (Czwartek) Śniadanie, prowiant na drogę, wykwaterowanie. Wyjazd do Bad Blumau (A), spotkanie, informacje. Przejazd do Sárvár (HU), spotkanie i informacje. Zakwaterowanie, obiadokolacja, nocleg. - 6 dzień (Piątek) Śniadanie, prowiant na drogę, wykwaterowanie. Przejazd do Pies tany (SK) zwiedzanie, spotkanie z przedstawicielami uzdrowiska. Zakwaterowanie, obiadokolacja, nocleg. - 7 dzień (Sobota) Śniadanie, prowiant na drogę, wykwaterowanie. Wizyta w uzdrowisku Pies tany i powrót do Krynicy-Zdroju. 6. Posiłki dla uczestników: - w pierwszym dniu - obiadokolacja, - w dniach od drugiego do szóstego - śniadanie, obiadokolacja, - w siódmym dniu - śniadanie, . w dniach od drugiego do siódmego - prowiant na drogę. 7. Zakwaterowanie uczestników: 7.1. Zakwaterowanie w hotelach/pensjonatach , w pokojach jednoosobowych oraz dwuosobowych z własnym węzłem sanitarnym, liczba pokoi jednoosobowych nie może być mniejsza niż trzy. 7.2. W obiekcie powinna być sala udostępniana na spotkania grupy. 7.3. Wyposażenie i standard obiektu powinien zapewniać uczestnikom dobre warunki pobytu. 8. Środek transportu: 8.1. Podróż oraz wszystkie przejazdy związane z realizacją wyjazdów będą odbywać się komfortowym autokarem lub busem. Wyposażanie autokaru lub busa: klimatyzacja, toaleta-WC, rozkładane miejsca siedzące z wysokimi oparciami dla wszystkich uczestników. 8.2. W przypadku awarii technicznej pojazdu w trakcie realizacji zamówienia, Wykonawca zobowiązany jest zapewnić zastępczy środek transportu (autokar lub bus) o takich samych lub lepszych parametrach technicznych, zgodnych ze specyfikacją istotnych warunków zamówienia, w czasie który pozwoli na prawidłową realizację przyjętego planu. 8. Tłumaczenia: W trakcie wyjazdów każdej grupie będzie towarzyszył pilot/tłumacz, którego zabezpiecza Wykonawca. Pilot-tłumacz odpowiedzialny będzie za przeprowadzenie tłumaczeń ustnych (konsekutywnych) z języka niemieckiego/angielskiego na język polski (i odwrotnie) w trakcie realizacji wizyt i spotkań na terenie odwiedzanych miejscowości. Zamawiający wymaga wysokich kwalifikacji tłumacza w zakresie znajomości języka niemieckiego i angielskiego. Wykonawca będzie odpowiedzialny za: - realizację programu w zakresie podanych miejscowości do każdego wyjazdu, - zapewnienie posiłków dla uczestników, - zapewnienie zakwaterowania dla uczestników, - pokrycie kosztów biletów wstępu do odwiedzanych instytucji, - zapewnienie autokaru lub busa, - zapewnienie pilota-tłumacza, - ubezpieczenie KL i NW uczestników. Zamawiający będzie odpowiedzialny za: - przedłożenie programu poszczególnych wyjazdów, - rekrutację uczestników, - zapewnienie osoby sprawującej nadzór nad organizacją wyjazdu i realizacją programu merytorycznego..

II.1.4) Czy przewiduje się udzielenie zamówień uzupełniających: nie.

II.1.5) Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 79.95.20.00-2, 79.95.10.00-5, 79.34.22.00-5, 63.51.00.00-7.

II.1.6) Czy dopuszcza się złożenie oferty częściowej: tak, liczba części: 2.

II.1.7) Czy dopuszcza się złożenie oferty wariantowej: nie.

 

II.2) CZAS TRWANIA ZAMÓWIENIA LUB TERMIN WYKONANIA: Zakończenie: 11.08.2012.

SEKCJA III: INFORMACJE O CHARAKTERZE PRAWNYM, EKONOMICZNYM, FINANSOWYM I TECHNICZNYM

III.1) WADIUM

Informacja na temat wadium: Nie dotyczy

III.2) ZALICZKI

·                  Czy przewiduje się udzielenie zaliczek na poczet wykonania zamówienia: nie

III.3) WARUNKI UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU ORAZ OPIS SPOSOBU DOKONYWANIA OCENY SPEŁNIANIA TYCH WARUNKÓW

·           III. 3.1) Uprawnienia do wykonywania określonej działalności lub czynności, jeżeli przepisy prawa nakładają obowiązek ich posiadania

Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku

o                   Zamawiający dokona oceny spełnienia przez Wykonawców warunków udziału w postępowaniu na dzień składania ofert w oparciu o złożone wraz z ofertą oświadczenia i dokumenty wg. metody spełnia/nie spełnia

·           III.3.2) Wiedza i doświadczenie

Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku

o                   Zamawiający dokona oceny spełnienia przez Wykonawców warunków udziału w postępowaniu na dzień składania ofert w oparciu o złożone wraz z ofertą oświadczenia i dokumenty wg. metody spełnia/nie spełnia

·           III.3.3) Potencjał techniczny

Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku

o                   Zamawiający dokona oceny spełnienia przez Wykonawców warunków udziału w postępowaniu na dzień składania ofert w oparciu o złożone wraz z ofertą oświadczenia i dokumenty wg. metody spełnia/nie spełnia

·           III.3.4) Osoby zdolne do wykonania zamówienia

Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku

o                   Zamawiający dokona oceny spełnienia przez Wykonawców warunków udziału w postępowaniu na dzień składania ofert w oparciu o złożone wraz z ofertą oświadczenia i dokumenty wg. metody spełnia/nie spełnia

·           III.3.5) Sytuacja ekonomiczna i finansowa

Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku

o                   Zamawiający dokona oceny spełnienia przez Wykonawców warunków udziału w postępowaniu na dzień składania ofert w oparciu o złożone wraz z ofertą oświadczenia i dokumenty wg. metody spełnia/nie spełnia

III.4) INFORMACJA O OŚWIADCZENIACH LUB DOKUMENTACH, JAKIE MAJĄ DOSTARCZYĆ WYKONAWCY W CELU POTWIERDZENIA SPEŁNIANIA WARUNKÓW UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU ORAZ NIEPODLEGANIA WYKLUCZENIU NA PODSTAWIE ART. 24 UST. 1 USTAWY

·           III.4.1) W zakresie wykazania spełniania przez wykonawcę warunków, o których mowa w art. 22 ust. 1 ustawy, oprócz oświadczenia o spełnieniu warunków udziału w postępowaniu, należy przedłożyć:

·           III.4.2) W zakresie potwierdzenia niepodlegania wykluczeniu na podstawie art. 24 ust. 1 ustawy, należy przedłożyć:

·                  oświadczenie o braku podstaw do wykluczenia

·                  aktualny odpis z właściwego rejestru, jeżeli odrębne przepisy wymagają wpisu do rejestru, w celu wykazania braku podstaw do wykluczenia w oparciu o art. 24 ust. 1 pkt 2 ustawy, wystawiony nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo składania ofert, a w stosunku do osób fizycznych oświadczenie w zakresie art. 24 ust. 1 pkt 2 ustawy

·           III.4.3) Dokumenty podmiotów zagranicznych

Jeżeli wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania poza terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, przedkłada:

III.4.3.1) dokument wystawiony w kraju, w którym ma siedzibę lub miejsce zamieszkania potwierdzający, że:

·                  nie otwarto jego likwidacji ani nie ogłoszono upadłości - wystawiony nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo składania ofert

III.6) INNE DOKUMENTY

Inne dokumenty niewymienione w pkt III.4) albo w pkt III.5)

1. Wykonawcy mający siedzibę lub miejsce zamieszkania poza terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, zamiast dokumentów o których mowa w ust. 1 pkt 3) SIWZ składają dokument lub dokumenty wystawione w kraju, w którym ma siedzibę lub miejsce zamieszkania, potwierdzające, że : a) nie otwarto jego likwidacji ani nie ogłoszono upadłości - wystawione nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania ofert, 2. Jeżeli w miejscu zamieszkania osoby lub w kraju, w którym Wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania, nie wydaje się dokumentów wskazanych w ust. 1, zastępuje się je dokumentem zawierającym oświadczenie złożone przed notariuszem, właściwym organem sądowym, administracyjnym albo organem samorządu zawodowego lub gospodarczego odpowiednio miejsca zamieszkania osoby lub kraju, w którym Wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania - wystawione odpowiednio nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania ofert (dla dokumentu wskazanego w ust. 2 lit. a SIWZ)

III.7) Czy ogranicza się możliwość ubiegania się o zamówienie publiczne tylko dla wykonawców, u których ponad 50 % pracowników stanowią osoby niepełnosprawne: nie

SEKCJA IV: PROCEDURA

IV.1) TRYB UDZIELENIA ZAMÓWIENIA

IV.1.1) Tryb udzielenia zamówienia: przetarg nieograniczony.

IV.2) KRYTERIA OCENY OFERT

IV.2.1) Kryteria oceny ofert: najniższa cena.

IV.2.2) Czy przeprowadzona będzie aukcja elektroniczna: nie.

IV.3) ZMIANA UMOWY

Czy przewiduje się istotne zmiany postanowień zawartej umowy w stosunku do treści oferty, na podstawie której dokonano wyboru wykonawcy: nie

IV.4) INFORMACJE ADMINISTRACYJNE

IV.4.1) Adres strony internetowej, na której jest dostępna specyfikacja istotnych warunków zamówienia: www.sgurp.pl
Specyfikację istotnych warunków zamówienia można uzyskać pod adresem: STOWARZYSZENIE GMIN UZDROWISKOWYCH RP 33-380 KRYNICA-ZDRÓJ ul. Czarny Potok 27/24.

IV.4.4) Termin składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu lub ofert: 28.03.2012 godzina 09:50, miejsce: STOWARZYSZENIE GMIN UZDROWISKOWYCH RP 33-380 KRYNICA-ZDRÓJ ul. Czarny Potok 27/24.

IV.4.5) Termin związania ofertą: okres w dniach: 30 (od ostatecznego terminu składania ofert).

IV.4.16) Informacje dodatkowe, w tym dotyczące finansowania projektu/programu ze środków Unii Europejskiej: Projekt współfinansowany przez Unię Europejską w ramach Małopolskiego Regionalnego Programu Operacyjnego na lata 2007-2013.

IV.4.17) Czy przewiduje się unieważnienie postępowania o udzielenie zamówienia, w przypadku nieprzyznania środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej oraz niepodlegających zwrotowi środków z pomocy udzielonej przez państwa członkowskie Europejskiego Porozumienia o Wolnym Handlu (EFTA), które miały być przeznaczone na sfinansowanie całości lub części zamówienia: nie

ZAŁĄCZNIK I - INFORMACJE DOTYCZĄCE OFERT CZĘŚCIOWYCH

CZĘŚĆ Nr: 1 NAZWA: Kompleksowa organizacja wyjazdu studyjnego w ramach projektu Rozwój i promocja Małopolskiego Produktu Uzdrowiskowego w ramach krajowych i europejskich sieci współpracy. Wizyta studyjna Nr III.

·           1) Krótki opis ze wskazaniem wielkości lub zakresu zamówienia: ZADANIE NR 1 I. Przedmiot zamówienia: Kompleksowa organizacja wyjazdu studyjnego w ramach projektu Rozwój i promocja Małopolskiego Produktu Uzdrowiskowego w ramach krajowych i europejskich sieci współpracy. II. Zakres zamówienia obejmuje: Przedmiotem zamówienia jest obsługa wyjazdu studyjnego (w kraju i za granicą) w zakresie: zakwaterowania i wyżywienia uczestników, zapewnienia transportu uczestników i materiałów promocyjno-reklamowych, pokrycia kosztów biletów wstępu do odwiedzanych instytucji, ubezpieczenia uczestników, zapewnienia pilota-tłumacza. III. Założenia programowo-organizacyjne wyjazdu studyjnego: 1. Uczestnicy, zakres tematyczny wyjazdów: Osoby odpowiedzialne za zagadnienia związane z ochroną środowiska w jednostkach samorządu terytorialnego, zakładach komunalnych oraz dużych obiektach sanatoryjnych, a także lokalne środowiska ekologiczne. Cel: zapoznanie decydentów z gmin uzdrowiskowych z modelowymi rozwiązaniami w zakresie ochrony powietrza i wody, rozwiązywaniu problemów gospodarki odpadami, szerszego wykorzystania odnawialnych źródeł energii, a także budowaniu konsensusu ze środowiskami ekologicznymi, które doprowadzą do wypracowania zasad zrównoważonego rozwoju miejscowości uzdrowiskowych w Małopolsce. 2. Liczba uczestników: W wyjeździe studialny będzie uczestniczyło 15 osób. Imienną listę uczestników każdego wyjazdu sporządzi Zamawiający i dostarczy Wykonawcy co najmniej jeden tydzień przed terminem wyjazdu. 3. Czas trwania wyjazdu: 7 dni. 4. Termin wyjazdu: 4.1. Wizyta odbędzie się w terminie od 22 kwiecień 2012 do 28 kwiecień 2012 r. 5. Plan wyjazdu: 5.1. Wyjazd będzie realizowany zgodnie z następującym planem: - 1 dzień (Niedziela) Wyjazd z Krynicy-Zdroju w godzinach rannych, przejazd do Pies tany (SK) zwiedzanie, informacje. Przyjazd do Wiednia (A). Zakwaterowanie, obiadokolacja, nocleg. - 2 dzień (Poniedziałek) Śniadanie. Zwiedzanie modelowych rozwiązań ekologicznych w Wiedniu oraz spotkanie z tamtejszymi środowiskami ekologicznymi. Obiad i kolacja w trakcie zwiedzania i spotkań lub obiadokolacja w miejscu zakwaterowania. - 3 dzień (Wtorek) Śniadanie, prowiant na drogę, wykwaterowanie. zwiedzanie modelowych rozwiązań ekologicznych na terenie Gminy Gussing (A), spotkanie z władzami i przedstawicielami mieszkańców. Zakwaterowanie, obiadokolacja, nocleg. - 4 dzień (Środa) Śniadanie, prowiant na drogę, wykwaterowanie. zwiedzanie modelowych rozwiązań ekologicznych na terenie Altheim (A), spotkanie z władzami i przedstawicielami mieszkańców. Zakwaterowanie, obiadokolacja, nocleg. - 5 dzień (Czwartek) Śniadanie, prowiant na drogę, wykwaterowanie. Przejazd z Altheim do Baden Baden (D), spotkanie i informacje. Zakwaterowanie, obiadokolacja, nocleg. - 6 dzień (Piątek) Śniadanie, prowiant na drogę, wykwaterowanie. Przejazd do Karlove Vary (CZ) zwiedzanie. Przejazd do Mariańske Laźne (CZ) zwiedzanie i informacje. Zakwaterowanie, obiadokolacja, nocleg. - 7 dzień (Sobota) Śniadanie, prowiant na drogę, wykwaterowanie. Przejazd do Krynicy-Zdroju. 6. Posiłki dla uczestników: - w pierwszym dniu - obiadokolacja, - w dniach od drugiego do szóstego - śniadanie, obiadokolacja, - w siódmym dniu - śniadanie, w dniach od drugiego do siódmego - prowiant na drogę. 7. Zakwaterowanie uczestników: 7.1. Zakwaterowanie w hotelach/pensjonatach , w pokojach jednoosobowych oraz dwuosobowych z własnym węzłem sanitarnym, liczba pokoi jednoosobowych nie może być mniejsza niż trzy. 7.2. W obiekcie powinna być sala udostępniana na spotkania grupy, 7.3. Wyposażenie i standard obiektu powinien zapewniać uczestnikom dobre warunki pobytu. 8. Środek transportu: 8.1. Podróż oraz wszystkie przejazdy związane z realizacją wyjazdów będą odbywać się komfortowym autokarem lub busem. Wyposażanie autokaru lub busa: klimatyzacja, toaleta/WC, rozkładane miejsca siedzące z wysokimi oparciami dla wszystkich uczestników. 8.2. W przypadku awarii technicznej pojazdu w trakcie realizacji zamówienia, Wykonawca zobowiązany jest zapewnić zastępczy środek transportu (autokar lub bus) o takich samych lub lepszych parametrach technicznych, zgodnych ze specyfikacją istotnych warunków zamówienia, w czasie który pozwoli na prawidłową realizację przyjętego planu. 8. Tłumaczenia: W trakcie wyjazdów każdej grupie będzie towarzyszył pilot/tłumacz, którego zabezpiecza Wykonawca. Pilot/tłumacz odpowiedzialny będzie za przeprowadzenie tłumaczeń ustnych (konsekutywnych) z języka niemieckiego/angielskiego na język polski (i odwrotnie) w trakcie realizacji wizyt i spotkań na terenie odwiedzanych miejscowości. Zamawiający wymaga wysokich kwalifikacji tłumacza w zakresie znajomości języka niemieckiego i angielskiego. Wykonawca będzie odpowiedzialny za: - realizację programu w zakresie podanych miejscowości do każdego wyjazdu, - zapewnienie posiłków dla uczestników, - zapewnienie zakwaterowania dla uczestników, - pokrycie kosztów biletów wstępu do odwiedzanych instytucji, - zapewnienie autokaru lub busa, - zapewnienie pilota/tłumacza, - ubezpieczenie KL i NW uczestników. Zamawiający będzie odpowiedzialny za: - przedłożenie programu poszczególnych wyjazdów, - rekrutację uczestników, - zapewnienie osoby sprawującej nadzór nad organizacją wyjazdu i realizacją programu merytorycznego..

·           2) Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 79.95.20.00-2, 79.95.10.00-5, 79.34.22.00-5, 63.51.00.00-7.

·           3) Czas trwania lub termin wykonania: Zakończenie: 28.04.2012.

·           4) Kryteria oceny ofert: najniższa cena.

 

CZĘŚĆ Nr: 2 NAZWA: Kompleksowa organizacja wyjazdu studyjnego w ramach projektu Rozwój i promocja Małopolskiego Produktu Uzdrowiskowego w ramach krajowych i europejskich sieci współpracy. Wizyta studyjna Nr IV.

·           1) Krótki opis ze wskazaniem wielkości lub zakresu zamówienia: ZADANIE NR 2 I. Przedmiot zamówienia: Kompleksowa organizacja wyjazdu studyjnego w ramach projektu Rozwój i promocja Małopolskiego Produktu Uzdrowiskowego w ramach krajowych i europejskich sieci współpracy II. Zakres zamówienia obejmuje: Przedmiotem zamówienia jest obsługa wyjazdu studyjnego (w kraju i za granicą) w zakresie: zakwaterowania i wyżywienia uczestników, zapewnienia transportu uczestników i materiałów promocyjno-reklamowych, pokrycia kosztów biletów wstępu do odwiedzanych instytucji, ubezpieczenia uczestników, zapewnienia pilota-tłumacza. III. Założenia programowo-organizacyjne wyjazdu studyjnego: 3. Uczestnicy, zakres tematyczny wyjazdów: Osoby odpowiedzialne za zagadnienia związane z planowaniem przestrzennym oraz projektowaniem na terenach miejscowości uzdrowiskowych. Cel: zapoznanie decydentów z gmin uzdrowiskowych oraz inwestorów z modelowymi rozwiązaniami w zakresie projektowania w miejscowościach uzdrowiskowych, lokowania w nich obiektów nowoczesnych przy jednoczesnym utrzymywaniu tożsamości miejsca (szczególnie dotyczy to miejscowości o charakterze historycznym). Szczególny nacisk położony zostanie także na zapoznanie uczestników z najnowszymi rozwiązaniami w zakresie projektowania przestrzeni publicznych służących funkcji turystyczno-uzdrowiskowej. 2. Liczba uczestników: 2.1. W wyjeździe studialny będzie uczestniczyło 15 osób. 2.2. Imienną listę uczestników każdego wyjazdu sporządzi Zamawiający i dostarczy Wykonawcy co najmniej 1 tydzień przed terminem każdego wyjazdu. 3. Czas trwania wyjazdu: 7 dni. 4. Terminy wyjazdów: 4.1. Wizyta odbędzie się w terminie od 5 sierpień 2012 do 11 sierpień 2012 r. 5. Plan wyjazdów: 5.1. Wyjazd będzie realizowany zgodnie z następującym planem: -1 dzień (Niedziela) Wyjazd z Krynicy-Zdroju w godzinach rannych, przejazd do Kudowy, spotkanie z władzami, przedstawicielami uzdrowiska, zwiedzanie. Przejazd do Burg im Spreewald (D), spotkanie, informacje. Zakwaterowanie, obiadokolacja, nocleg. - 2 dzień (Poniedziałek) Śniadanie, prowiant na drogę, wykwaterowanie. Przejazd do Bad Schmiedeberg, spotkanie, informacje (D). Przejazd do Bad Sooden-Allendorf (D), spotkanie z władzami i przedstawicielami miasta. Zakwaterowanie, obiadokolacja, nocleg. - 3 dzień (Wtorek) Śniadanie, prowiant na drogę, wykwaterowanie. Zwiedzanie, wyjazd z Bad Sooden-Allendorf (D). Przejazd do Bad Wildungen (D). Przejazd do Baden-Baden (D). Zakwaterowanie, obiadokolacja, nocleg. - 4 dzień (Środa) Śniadanie, prowiant na drogę, wykwaterowanie. Zwiedzanie i spotkania w Baden-Baden (D). Zakwaterowanie, nocleg i obiadokolacja w okolicach Salzburga. - 5 dzień (Czwartek) Śniadanie, prowiant na drogę, wykwaterowanie. Wyjazd do Bad Blumau (A), spotkanie, informacje. Przejazd do Sárvár (HU), spotkanie i informacje. Zakwaterowanie, obiadokolacja, nocleg. - 6 dzień (Piątek) Śniadanie, prowiant na drogę, wykwaterowanie. Przejazd do Pies tany (SK) zwiedzanie, spotkanie z przedstawicielami uzdrowiska. Zakwaterowanie, obiadokolacja, nocleg. - 7 dzień (Sobota) Śniadanie, prowiant na drogę, wykwaterowanie. Wizyta w uzdrowisku Pies tany i powrót do Krynicy-Zdroju. 6. Posiłki dla uczestników: - w pierwszym dniu - obiadokolacja, - w dniach od drugiego do szóstego - śniadanie, obiadokolacja, - w siódmym dniu - śniadanie, . w dniach od drugiego do siódmego - prowiant na drogę. 7. Zakwaterowanie uczestników: 7.1. Zakwaterowanie w hotelach/pensjonatach , w pokojach jednoosobowych oraz dwuosobowych z własnym węzłem sanitarnym, liczba pokoi jednoosobowych nie może być mniejsza niż trzy. 7.2. W obiekcie powinna być sala udostępniana na spotkania grupy. 7.3. Wyposażenie i standard obiektu powinien zapewniać uczestnikom dobre warunki pobytu. 8. Środek transportu: 8.1. Podróż oraz wszystkie przejazdy związane z realizacją wyjazdów będą odbywać się komfortowym autokarem lub busem. Wyposażanie autokaru lub busa: klimatyzacja, toaleta-WC, rozkładane miejsca siedzące z wysokimi oparciami dla wszystkich uczestników. 8.2. W przypadku awarii technicznej pojazdu w trakcie realizacji zamówienia, Wykonawca zobowiązany jest zapewnić zastępczy środek transportu (autokar lub bus) o takich samych lub lepszych parametrach technicznych, zgodnych ze specyfikacją istotnych warunków zamówienia, w czasie który pozwoli na prawidłową realizację przyjętego planu. 8. Tłumaczenia: W trakcie wyjazdów każdej grupie będzie towarzyszył pilot/tłumacz, którego zabezpiecza Wykonawca. Pilot-tłumacz odpowiedzialny będzie za przeprowadzenie tłumaczeń ustnych (konsekutywnych) z języka niemieckiego/angielskiego na język polski (i odwrotnie) w trakcie realizacji wizyt i spotkań na terenie odwiedzanych miejscowości. Zamawiający wymaga wysokich kwalifikacji tłumacza w zakresie znajomości języka niemieckiego i angielskiego. Wykonawca będzie odpowiedzialny za: - realizację programu w zakresie podanych miejscowości do każdego wyjazdu, - zapewnienie posiłków dla uczestników, - zapewnienie zakwaterowania dla uczestników, - pokrycie kosztów biletów wstępu do odwiedzanych instytucji, - zapewnienie autokaru lub busa, - zapewnienie pilota-tłumacza, - ubezpieczenie KL i NW uczestników. Zamawiający będzie odpowiedzialny za: - przedłożenie programu poszczególnych wyjazdów, - rekrutację uczestników, - zapewnienie osoby sprawującej nadzór nad organizacją wyjazdu i realizacją programu merytorycznego..

·           2) Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 79.95.20.00-2, 79.95.10.00-5, 79.34.22.00-5, 63.51.00.00-7.

·           3) Czas trwania lub termin wykonania: Zakończenie: 11.08.2012.

·           4) Kryteria oceny ofert: najniższa cena. 

 

Specyfikacja do pobrania Odpowiedź na pytanie Nr 1

Poprawiony: czwartek, 22 marca 2012 12:29  

BIP

http://sgurp.pl/index1.htm

 

Kontakt

Stowarzyszenie
Gmin Uzdrowiskowych RP

ul. Czarny Potok 27/24

33-380 Krynica-Zdrój

tel. (+48 18)  477 74 50
faks (+48 18) 477 74 51

Administratorzy:
 Iwona Drozd

biuro@sgurp.pl