Biuletyn Informacji Publicznej SGURP

BIP - STOWARZYSZENIA GMIN UZDROWISKOWYCH RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ

Email Drukuj PDF

STRONA ARCHIWALNA BIP SGU RP

AKTUALNA STRONA BIP znajduje się pod linkiem: https://bip.malopolska.pl/sgurp


Deklaracja dostępności (2022) strony internetowej SGU RP. Przejdź do dokumentu deklaracji dostępności.

Deklaracja Dostępności (2020) strony internetowej SGU RP - ZOBACZ

Klauzula informacyjna (przesłanka umowa, przepis prawa) - ZOBACZ

 Cele i zadania Stowarzyszenia oraz sposoby ich realizacji.

SGURP
Celem Stowarzyszenia Gmin Uzdrowiskowych RP jest:
1/ reprezentowanie, obrona i popieranie wspólnych interesów swoich  członków wobec Sejmu, Senatu, władz państwowych, administracji
rządowej i samorządowej, organów i instytucji europejskich oraz osób prawnych i fizycznych,
2/ wszechstronny rozwój polskich uzdrowisk oraz miejscowości o walorach uzdrowiskowych,
3/ wspieranie rozwoju działalności uzdrowiskowej, turystycznej i rekreacyjno –sportowej w gminach należących do Stowarzyszenia.
4/ dążenie do zapewnienia gminom uzdrowiskowym szczególnej opieki ze strony Sejmu, Senatu, rządu,
5/ utrzymywanie stałego kontaktu z pokrewnymi instytucjami i zrzeszeniami w kraju i za granicą,
6/ pielęgnowanie poczucia łączności i solidarności wśród członków Stowarzyszenia,
7/ popieranie wszelkich akcji zmierzających do rozwoju uzdrowisk polskich,
8/ prowadzenie działalności reklamowej, promocyjnej i marketingowej polskich uzdrowisk,
9/ prowadzenie działalności informacyjnej w zakresie objętym statutem.
10/ podejmowanie działań na rzecz ochrony zdrowia, kultury fizycznej i sportu, ochrony środowiska, lecznictwa uzdrowiskowego i turystyki,
11/ wspieranie działań na rzecz rozwoju uzdrowisk termalnych.

Poprawiony: poniedziałek, 17 kwietnia 2023 07:34
 

BIP

http://sgurp.pl/index1.htm

 

Kontakt

Stowarzyszenie
Gmin Uzdrowiskowych RP

ul. Czarny Potok 27/24

33-380 Krynica-Zdrój

tel. (+48 18)  477 74 50
faks (+48 18) 477 74 51

Administratorzy:
 Iwona Drozd

biuro@sgurp.pl